สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดเยาวสตรีไทยสืบสานศิลปและวัฒนธรรมไทย ระดับ ม.ต้น ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงพัชริดา  อินทร์เจ๊ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดเยาวสตรีสืบสานศิลปและวัฒนธรรมไทย

จากสภาสตรีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2559